دعای رفع مشکل و گرفتاری

دعای برگشت مال – دعای پس گرفتن مال از ظالم

دعای برگشت مال - دعای پس گرفتن مال از ظالم

دعای برگشت مال – دعای پس گرفتن مال از ظالم در این پست از سایت ملکوتیها دعای برگشت مال – دعای پس گرفتن مال از ظالم را قرار داده ایم.چنانچه خداوند نعمتی را از شما گرفت هرگز کفران نعمت نکنید و آیه 32 سوره قلم را بخوانید .این آیه برای برگشت مال از دست رفته بسیار موثر می باشد.و اگر …

بیشتر بخوانید »

دعای پیروزی در دادگاه و اداره – بر طرف شدن موانع اداری و دادگاهی

دعای پیروزی در دادگاه و اداره - بر طرف شدن موانع اداری و دادگاهی

دعای پیروزی در دادگاه و اداره – بر طرف شدن موانع اداری و دادگاهی در این پست از سایت ملکوتیها دعای پیروزی در دادگاه و اداره – بر طرف شدن موانع اداری و دادگاهی را قرار داده ایم.برای حل مشکلات اداری و دادگاهی دعاهای مجربی را در ادامه مطلب ذکر کرده ایم به جهت کار گشایی و مشکل گشایی و …

بیشتر بخوانید »

ختم ذکر یا بدیع السموات والارض 70 هزار مرتبه برای گشایش در مشکل

ختم ذکر یا بدیع السموات والارض 70 هزار مرتبه برای گشایش در مشکل

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ختم ذکر یا بدیع السموات والارض 70 هزار مرتبه برای گشایش در مشکل را قرار دادیم . از ختم های مشکل گشایی سریع الاجابه و مجرب برای برطرف شدن مشکلات و گشایش در مشکل و گرفتاری ها و سختی ها ختم ذکر عظیم الشان یا بدیع …

بیشتر بخوانید »

ذکر یا فتاح برای حل مشکلات و گشایش هر مشکل و رفع غم و اندوه

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر یا فتاح برای حل مشکلات و گشایش هر مشکل و رفع غم و اندوه را قرار دادیم .ذکر یا فتاح از اسم های اعظم خداوند به معنی گشاینده و فتح کننده می باشد . توصیه شده است برای گشایش در مشکل و سختی و گرفتاری …

بیشتر بخوانید »

متن دعا برای حل مشکل و گرفتاری,متن دعای سریع الاجابه رفع مشکل

متن دعا برای حل مشکل و گرفتاری,متن دعای سریع الاجابه رفع مشکل

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com متن دعا برای حل مشکل و گرفتاری,متن دعای سریع الاجابه رفع مشکل را قرار دادیم . متن دعای بسیار مجرب و سریع الاجابه قرآنی برای رفع و حل هرگونه مشکل و سختی و گرفتاری و رهایی و خلاص شدن از مشکل و گرفتاری ها و برطرف …

بیشتر بخوانید »

حرز امام باقر برای گشایش کار و آسان شدن کارهای مشکل و سخت

حرز امام باقر برای گشایش کار و آسان شدن کارهای مشکل و سخت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com حرز امام باقر برای گشایش کار و آسان شدن کارهای مشکل و سخت را قرار دادیم .از خواص و برکات نوشتن و به همراه داشتن حرز حضرت امام باقر (ع) می توان به گره گشایی از مشکلات و گرفتاری ها و گشایش و آسان شدن کارهای …

بیشتر بخوانید »

حرز امام حسن برای رفع سختی و مشکل و آسان شدن کارهای دشوار

حرز امام حسن برای رفع سختی و مشکل و آسان شدن کارهای دشوار

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com حرز امام حسن برای رفع سختی و مشکل و آسان شدن کارهای دشوار را قرار دادیم . حرز امام حسن مجتبی (ع) خواص و فضیلت و برکات فراوانی دارد . از جمله خواص جرز امام حسن می توان به برطرف شدن مشکل و سختی و گرفتاری …

بیشتر بخوانید »

دعای قوی رفع مشکلات درسی,دعای گشایش مشکل و گرفتاری درسی

دعای قوی رفع مشکلات درسی,دعای گشایش مشکل و گرفتاری درسی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای قوی رفع مشکلات درسی,دعای گشایش مشکل و گرفتاری درسی را قرار دادیم . دعای بسیار مجرب و سریع الاجابه برای برطرف شدن سریع و فوری مشکلات و گرفتاری های درسی و گشایش هرگونه مشکل و گرفتاری درس خواندن می باشد . سایت ملکوتی ها … …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب رفع مشکلات بزرگ,دعای رفع گرفتاری و مشکل پیچیده

دعای مجرب رفع مشکلات بزرگ,دعای رفع گرفتاری و مشکل پیچیده

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای مجرب رفع مشکلات بزرگ,دعای رفع گرفتاری و مشکل پیچیده را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای سریع الاجابه و بزرگ برای حل شدنن و رفع مشکلات و سختی ها و گرفتاری های پیچیده و بزرگ می باشد . سایت ملکوتی ها … ,دعای رفع …

بیشتر بخوانید »

دعای امام علی برای مشکل گشایی و گره گشایی و رفع بستگی در کارها

دعای امام علی برای مشکل گشایی و گره گشایی و رفع بستگی در کارها

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای امام علی برای مشکل گشایی و گره گشایی و رفع بستگی در کارها را قرار دادیم . دعای سریع الاجابه و بسیار مجرب از حضرت امام علی (ع) برای مشکل گشایی و گره گشایی از مشکل و سختی و گرفتاری و رفع بستگی در کار …

بیشتر بخوانید »

دعای کسب آرامش و حل مشکل و گرفتاری و رسیدن به آرامش تضمینی

دعای کسب آرامش و حل مشکل و گرفتاری و رسیدن به آرامش تضمینی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای کسب آرامش و حل مشکل و گرفتاری و رسیدن به آرامش تضمینی را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای تضمینی و مجرب و قطعی برای رسیدن به آرامش قلبی و آرامش روح و روان و آرامش اعصاب و رفع استرس و اضطراب و دلشوره …

بیشتر بخوانید »

دعای امام علی برای رفع مشکلات و متن دعای مشکل گشای حضرت علی

دعای امام علی برای رفع مشکلات و متن دعای مشکل گشای حضرت علی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای امام علی برای رفع مشکلات و متن دعای مشکل گشای حضرت علی را قرار دادیم  . دعای زیر از دعاهای سریع الاجابه و مجرب برای حل و رفع سریع و فوری مشکلات از حضرت علی برای کارگشایی و مشکل گشایی و باز شدن گره از …

بیشتر بخوانید »