تعبیر خواب

تعبیر خواب شیرینی,دیدن شیرینی در خواب

تعبیر خواب شیرینی,دیدن شیرینی در خواب

تعبیر خواب شیرینی,دیدن شیرینی در خواب   در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب شیرینی,دیدن شیرینی در خواب را قرار داده ایم.خواب های ما از اکار روزانه ما سرچشمه میگیرند.بعضی از افراد که روی روح و ذهن خود کار کرده اند امکان دارد که روح آنها در خواب به عالم رویا سفر کند و خواب آنها حامل پیغام و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب کفش,تعبیر دیدن کفش در خواب

تعبیر خواب کفش,تعبیر دیدن کفش در خواب

تعبیر خواب کفش,تعبیر دیدن کفش در خواب   در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب کفش,تعبیر دیدن کفش در خواب را قرار داده ایم.معمولا خواب های ما از مسائل و درگیری های فکری روزانه نشات می گیرند ولی گاها بعضی از خواب ها دارای تعبیر و تفسیر خاصی هستند که اصطلاحا به آنها می گویند رویاهای صادقانه.برای تعبیر و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن درخت پرتقال در خواب,تعبیر درخت پرتقال در خواب

تعبیر خواب دیدن درخت پرتقال در خواب,تعبیر درخت پرتقال در خواب

تعبیر خواب دیدن درخت پرتقال در خواب,تعبیر درخت پرتقال در خواب   در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب دیدن درخت پرتقال در خواب,تعبیر درخت پرتقال در خواب را قرار داده ایم.خواب های ما نشات گرفته از افکار روزانه ما هستند.ولی از بعضی از خواب ها حامل پیام و تفسیر و معنی خاصی هستند که انجام این امر فقط …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن مار,تعبیر مار دیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن مار,تعبیر مار دیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن مار,تعبیر مار دیدن در خواب   در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب دیدن مار,تعبیر مار دیدن در خواب را قرار داده ایم.خوابهای ما معمولا از افکار روزانه ما نشات می گیرند.دیدن بعضی از خواب ها باعث پریشانی فکر بیننده می شود و دانستن معنی و تفسیر خواب سبب آسودگی خاطر شخص می شود.   تعبیر …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب دیدن خرما ,دیدن خرما در خواب را قرار داده ایم. به روند معنی و تفسیر کردن رویاهای هر فرد تعبیر خواب گفته می شود .برای هر مقوله ای تعبیر گوناگونی از معبرین تعبیر خواب ذکر شده است.بخشی از آن ها در ادامه مطلب قرار داده …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و بغل کردن

تفسیر تعبیر خواب در بغل کردن و در آغوش گرفتن

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و بغل کردن در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com  تفسیر تعبیر خواب در آغوش گرفتن و بغل کردن قرار داده ایم تا معنی خواب خود را بدانید   تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده,تعبیر خواب در آغوش گرفتن مادر,تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده امام صادق,تعبیر خواب …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب چشم اضافی و کور شدن یک چشم و سیاه و سرخ شدن چشم

تعبیر خواب چشم اضافی و کور شدن یک چشم و سیاه و سرخ شدن چشم

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب چشم اضافی و کور شدن یک چشم و سیاه و سرخ شدن چشم را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن داشتن یک چشم اضافی و عفونت کردن چشم و نبودن هر دو چشم و خاکم رفتن و اشغال رفتن داخل چشم …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم و تعبیر ازدواج مجدد با همسر خود

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم و تعبیر ازدواج مجدد با همسر خود

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم و تعبیر ازدواج مجدد با همسر خود را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن ازدواج مجدد با همسر و شوهر خود و عروسی با همسر و شوهر خود و ازدواج مجدد زن یا شوهر هستید این مطلب …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب زن بی حجاب و زن بدون روسری و زن بدون چادر در خواب

تعبیر خواب زن بی حجاب و زن بدون روسری و زن بدون چادر در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب زن بی حجاب و زن بدون روسری و زن بدون چادر در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن زن بد حجاب و زن بی حجاب و زن بدون روسری و چادر و دیدن خواهر و همسر بدون حجاب و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب ترس و ترسیدن و ترس از ارتفاع و ترس از کشته شدن در خواب

تعبیر خواب ترس و ترسیدن و ترس از ارتفاع و ترس از کشته شدن در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب ترس و ترسیدن و ترس از ارتفاع و ترس از کشته شدن در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن ترس از دزد و ترس از مردن و ترس از افتادن از بلندی و ترسیدن از تاریکی و ظلمت و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب انگشتر و خریدن انگشتر و پیدا کردن انگشتر و انگشتر نامزدی

تعبیر خواب انگشتر و خریدن انگشتر و پیدا کردن انگشتر و انگشتر نامزدی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب انگشتر و خریدن انگشتر و پیدا کردن انگشتر و انگشتر نامزدی را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن انگشتر طلا و انگشتر نقره و فیروزه و عقیق و پیدا کردن انگشتر در خانه و زمین و خریدن و فروختن انگشتر و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب کامیون بزرگ و کامیون با بار و تعبیر داشتن کامیون در خواب

تعبیر خواب کامیون بزرگ و کامیون با بار و تعبیر داشتن کامیون در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب کامیون بزرگ و کامیون با بار و تعبیر داشتن کامیون در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن ماشین کامیون و رانندگی کردن با کامیون و دیدن تعداد زیادی کامیون و سوار شدن به کامیون و دیدن کامیون سوخته و …

بیشتر بخوانید »