تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه – تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب گربه - تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب گربه – تعبیر دیدن گربه در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب گربه – تعبیر دیدن گربه در خواب را قرار داده ایم.دیدن گربه در خواب یکی از رایج ترین خواب ها میباشد .گربه ها معمولا نماد خوشبختی و اقبال نیک می باشند.با توجه به شرایط  و موقعیتی که گربه ها را در خواب می …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب روسری رنگی – تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب

تعبیر خواب روسری رنگی - تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب

تعبیر خواب روسری رنگی – تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب روسری رنگی – تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب را قرار داده ایم.روسری و چادر و ….همگی به عنوان حجاب برای بانوان شناخته می شوند.اولین تعبیری که برای آن می توان متصور شد همان پوشش و استتار است.و شامل مواردی مثل …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب خرمالو رسیده – تعبیر خواب خرمالو از امام صادق

تعبیر خواب خرمالو رسیده - تعبیر خواب خرمالو از امام صادق

تعبیر خواب خرمالو رسیده – تعبیر خواب خرمالو از امام صادق در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب خرمالو رسیده – تعبیر خواب خرمالو از امام صادق (ع) را قرار داده ایم.خواب یکی از نشانه های بزرگ که از آن به برادر مرگ یاد می کنند.در هنگام خوتب روح از بدن ما جدا می شود و در حالت مرگ …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب عریان بودن – تعبیر برهنگی خود یا دیگران در خواب

تعبیر خواب عریان بودن - تعبیر برهنگی خود یا دیگران در خواب

تعبیر خواب عریان بودن – تعبیر برهنگی خود یا دیگران در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب عریان بودن – تعبیر برهنگی خود یا دیگران در خواب را قرار داده ایم.دین خواب عریان بودن معمولا میان افراد رایج می باشد.حالت های مختلف برهنگی می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد.ما نمونه ای از تعابیر مختلف از معبرین معتبر …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب گندم – تعبیر دیدن گندم در خواب

تعبیر خواب گندم - تعبیر دیدن گندم در خواب

تعبیر خواب گندم – تعبیر دیدن گندم در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب گندم – تعبیر دیدن گندم در خواب را قرار داده ایم.دیدن گندم در خواب اعم از چیدن گندم،آرد کردن گندم,کاشتن گندم و موارد دیگر تعابیر مختلفی دارد که باید توسط فرد آگاه به علم تعبیر خواب بیان گردد.در ادامه مطلب تعابیری که از …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن خرما در خواب – تعبیر خوردن خرما در خواب

تعبیر خواب دیدن خرما در خواب - تعبیر خوردن خرما در خواب

تعبیر خواب دیدن خرما در خواب – تعبیر خوردن خرما در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب دیدن خرما در خواب – تعبیر خوردن خرما در خواب را قرار داده ایم.دین خرما در خواب نشانه چه چیزی می تواند باش؟.وقتی به خواب هایی که میبینیم معنی و مفهوم دهیم یعنی آنها را تعبیر کرده ایم.برای آگاهی از …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن امام زاده – تعبیر رفتن به امام زاده در خواب

تعبیر خواب دیدن امام زاده - تعبیر رفتن به امام زاده در خواب

تعبیر خواب دیدن امام زاده – تعبیر رفتن به امام زاده در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب دیدن امام زاده – تعبیر رفتن به امام زاده در خواب را قرار داده ایم.امام زاده ها مکان های آرامش بخشی هستند که حضور در آنجا احساس امنیت خاطر می دهد و برای دقایقی از گرفتاری ها و مشکلات …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب

تعبیر خواب آینه - تعبیر دیدن آینه در خواب

تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب آینه – تعبیر دیدن آینه در خواب را قرار داده ایم.آیینه به جاه و مقام و حکومت تعبیر می‌شود.اگر در خواب ببیند آیینه‌ای به کسی دادی بدان معناست که مال و اموال خود را پیش کسی می‌گذارد.خواب های ما از افکار روزانه ما …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب سیب – تعبیر دیدن سیب در خواب

تعبیر خواب سیب - تعبیر دیدن سیب در خواب

تعبیر خواب سیب – تعبیر دیدن سیب در خواب در این پست از سایت ملکوتیها نعبیر خواب سیب – تعبیر دیدن سیب در خواب را قرار داده ایم.معمولا خواب های ما از افکار روزانه ما نشات می گیرند ،بعضی از خواب های ما دارای تعبیر مخصوص به خود می باشند که می توانند حامل پیام و یا هشداری باشند.برای دانستن …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب پختن نان – تعبیر پختن نان در خواب

تعبیر خواب پختن نان - تعبیر پختن نان در خواب 

در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب پختن نان – تعبیر پختن نان در خواب را قرار داده ایم.پختن نان محلی ،پختن نان در تنور و یا پختن نان تازه و موارد دیگر هر کدام تعابیر مختلف و متفاوتی دارند.همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است و بی شباهت به مرگ نیست.در خواب روح …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب خرید خانه – تعبیر خواب خریدن خانه

تعبیر خواب خرید خانه - تعبیر خواب خریدن خانه

تعبیر خواب خرید خانه – تعبیر خواب خریدن خانه در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب خرید خانه – تعبیر خواب خریدن خانه را قرار داده ایم.تعبیر خواب خانه خریدن به موفقیت، کامیابی و همچنین مال فراوان اشاره دارد. خرید خانه بزرگ، خانه قدیمی و … هر کدام تعابیر متفاوتی خواهند داشت.برای آگاهی از تعابیر معبرین غربی و اسلامی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیر رسیدن به امتحان و استرس امتحان و آماده نبودن برای امتحان

تعبیر خواب دیر رسیدن به امتحان و استرس امتحان و آماده نبودن برای امتحان

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب دیر رسیدن به امتحان و استرس امتحان و آماده نبودن برای امتحان را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن ترس و استرس و اضطراب داشتن از امتحان و تاخیر و دیر رسیدن به امتحان و امتحان دادن با عجله و ترس …

بیشتر بخوانید »