تعبیر خواب

تعبیر خواب بی توجهی معشوق – تعابیر دیدن معشوق در خواب

تعبیر خواب بی توجهی معشوق - تعابیر دیدن معشوق در خواب

تعبیر خواب بی توجهی معشوق – تعابیر دیدن معشوق در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب بی توجهی معشوق – تعابیر دیدن معشوق در خواب را قرار داده ایم.روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.در ادامه مطلب تعابیر مختلفی که معبران …

بیشتر بخوانید »

تعبیر دیدن پختن نان در خواب چیست؟ – تعبیر خواب پختن نان در تنور

تعبیر دیدن پختن نان در خواب چیست؟ - تعبیر خواب پختن نان در تنور

تعبیر دیدن پختن نان در خواب چیست؟ – تعبیر خواب پختن نان در تنور در این پست از سایت دعاشفا تعبیر دیدن پختن نان در خواب چیست؟ – تعبیر خواب پختن نان در تنور را قرار داده ایم. نان اصلی ترین غذای انسان و بیانگر رضایت بیننده خواب از زندگی می باشد. پختن نان نیز دارای تعابیر نیکویی بوده و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

تعبیر خواب باد - تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب باد – تعبیر خواب گرم و باد سرد را قرار داده ایم.باد نمایانگر حرکت یا آگاهی ذهن، تاثیرات ناپیدا در زندگی بیننده خواب، ایده‌ها و مفاهیمی که محرک رویابین هستند می‌باشد. اگر در رویا دیدید که با باد پرواز می‌کنید نشان …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب عذاب کشیدن – عذاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب عذاب کشیدن - عذاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب عذاب کشیدن – عذاب در خواب نشانه چیست ؟ در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب عذاب کشیدن – عذاب در خواب نشانه چیست؟ را قرار داده ایم.تعبیر عذاب کشیدن در خواب از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد .در ادامه مطلب تعابیر مختلفی که برای عذاب کشیدن در خواب ذکر شده است را …

بیشتر بخوانید »

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت – تعبیر خواب

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت - تعبیر خواب

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت – تعبیر خواب در این پست از سایت ملکوتیها جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت – تعبیر خواب را قرار داده ایم.در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : “چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف (ع) – بررسی کامل تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف (ع) - بررسی کامل تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف (ع) – بررسی کامل تعبیر خواب گردو در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب گردو از حضرت یوسف (ع) – بررسی کامل تعبیر خواب گردو را قرار داده ایم.تعبیر خواب گردو، به معنی تلاش و برای دریافت روزی حلال است که از آن می توان برداشت کرد که قرار است پولی با زحمت به …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب لاک پشت – خریدن لاک پشت در خواب

تعبیر خواب لاک پشت - خریدن لاک پشت در خواب

تعبیر خواب لاک پشت – خریدن لاک پشت در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب لاک پشت – خریدن لاک پشت در خواب را قرار داده ایم. تعبیر خواب لاک پشت به صفات مثبت و پسندیده ای همچون بردباری و تعقل اشاره داشته و به خیر و نیکی تعبیر می شود. اولین تعبیر خوشحالی، بروز موقعیت های ناب …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب گاو – معانی دیدن گاو در خواب بر اساس منابع مختلف

تعبیر خواب گاو - معانی دیدن گاو در خواب بر اساس منابع مختلف

تعبیر خواب گاو – معانی دیدن گاو در خواب بر اساس منابع مختلف در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب گاو – معانی دیدن گاو در خواب بر اساس منابع مختلف را قرار داده ایم.در تعبیر خواب، دیدن گاو ممکن است به معنای قدرت و قوی بودن باشد، زیرا گاو به عنوان یک حیوان بزرگ و قوی شناخته شده …

بیشتر بخوانید »

تعبیر پیدا کردن طلا در باغ – تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

تعبیر پیدا کردن طلا در باغ - تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

تعبیر پیدا کردن طلا در باغ – تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر پیدا کردن طلا در باغ – تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد را قرار داده ایم. پیدا کردن طلا در خواب، نشانگر ثروت مالی یا اشیای ارزشمند میباشد. طلا هدیه گرفتن، نشانه ای از خجالت و شرمساری است.در ادامه مطلب …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب گربه – تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب گربه - تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب گربه – تعبیر دیدن گربه در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب گربه – تعبیر دیدن گربه در خواب را قرار داده ایم.دیدن گربه در خواب یکی از رایج ترین خواب ها میباشد .گربه ها معمولا نماد خوشبختی و اقبال نیک می باشند.با توجه به شرایط  و موقعیتی که گربه ها را در خواب می …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب روسری رنگی – تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب

تعبیر خواب روسری رنگی - تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب

تعبیر خواب روسری رنگی – تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب روسری رنگی – تعبیر هدیه گرفتن روسری در خواب را قرار داده ایم.روسری و چادر و ….همگی به عنوان حجاب برای بانوان شناخته می شوند.اولین تعبیری که برای آن می توان متصور شد همان پوشش و استتار است.و شامل مواردی مثل …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب خرمالو رسیده – تعبیر خواب خرمالو از امام صادق

تعبیر خواب خرمالو رسیده - تعبیر خواب خرمالو از امام صادق

تعبیر خواب خرمالو رسیده – تعبیر خواب خرمالو از امام صادق در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب خرمالو رسیده – تعبیر خواب خرمالو از امام صادق (ع) را قرار داده ایم.خواب یکی از نشانه های بزرگ که از آن به برادر مرگ یاد می کنند.در هنگام خوتب روح از بدن ما جدا می شود و در حالت مرگ …

بیشتر بخوانید »