ادعيه و اذكار

ذکر و دعای افزایش روزی و رسیدن به ثروت فراوان و رفع فقر

ذکر و دعای افزایش روزی و رسیدن به ثروت فراوان و رفع فقر

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر و دعای افزایش روزی و رسیدن به ثروت فراوان و رفع فقر را قرار دادیم . مجموعه ای از ذکر و دعا و سوره های قرآنی برای گشایش رزق و روزی و وسعت و افزایش رزق و روزی و به دست آوردن مال و ثروت …

بیشتر بخوانید »

خواص صلوات برای افزایش ثروت و مال و گشایش رزق و روزی

خواص صلوات برای افزایش ثروت و مال و گشایش رزق و روزی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com خواص صلوات برای افزایش ثروت و مال و گشایش رزق و روزی را قرار دادیم . ذکر صلوات دارای خواص و فضیلت های فراوانی می باشد . از جمله خواص و فوائد گفتن ذکر صلوات می توان به وسعت و گشایش در رزق و روزی و …

بیشتر بخوانید »

دعا و سوره مجرب دریافت پول و طلب از افراد مقروض

دعا و سوره مجرب دریافت پول و طلب از افراد مقروض

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعا و سوره مجرب دریافت پول و طلب از افراد مقروض را قرار دادیم . اگر به شخص پول قرض داده اید و او از دادن آن پول امتناء می ورزد دعا و سوره های قرانی زیر را بخوانید به امید خداوند آن شخص طلب خود …

بیشتر بخوانید »

نماز و دعای یافتن مال گم شده و دزدیده شده و برگشت اموال دزدی

نماز و دعای یافتن مال گم شده و دزدیده شده و برگشت اموال دزدی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com نماز و دعای یافتن مال گم شده و دزدیده شده و برگشت اموال دزدی را قرار دادیم . ذکر و دعا و نماز قوی و سریع الاجابه برای پیدا کردن مال و پول گمشده و مفقود شده و پس گرفتن و برگشت اموال و پول دزدیده …

بیشتر بخوانید »

دعای برگشت اموال مسروقه,دعا برای برگشت اموال دزدیده شده

دعای برگشت اموال مسروقه,دعا برای برگشت اموال دزدیده شده

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای برگشت اموال مسروقه,دعا برای برگشت اموال دزدیده شده را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای برگشت اموال و اشیاء و چیزهای دزدیده شده و مسروقه می باشد . اگر اموال شخصی دزدیده شده باشد برای پیدا کردن و برگشت مال …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب جهت گرفتن طلب فوری از شخص بدهکار و طلبکار

دعای مجرب جهت گرفتن طلب فوری از شخص بدهکار و طلبکار

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای مجرب جهت گرفتن طلب فوری از شخص بدهکار و طلبکار را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای وصول طلب و گرفتن طلب و مطالبه طلب از افراد طلبکار و بدهکار می باشد . اگر به شخصی پولی یا مالی قرض …

بیشتر بخوانید »

دعای گرفتن حق خود از دشمن و گرفتن حق خوری و حق و حقوق

دعای گرفتن حق خود از دشمن و گرفتن حق خوری و حق و حقوق

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای گرفتن حق خود از دشمن و گرفتن حق خوری و حق و حقوق را قرار دادیم . اگر کسی حقتان را خورده باشد و یا در جایی حقتان پایمال و زایل شده است و حق خوری اتفاق افتاده است برای گرفتن حق و حقوق می …

بیشتر بخوانید »

دعای گرفتن حق از دیگران,دعای گرفتن حق مظلوم از ظالم

دعای گرفتن حق از دیگران,دعای گرفتن حق مظلوم از ظالم

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای گرفتن حق از دیگران,دعای گرفتن حق مظلوم از ظالم را قرار دادیم . ذکر و دعای قرآنی و مجرب برای گرفتن حق و طلب از شخص ظالم و ستمگر و زورگو . اگر شخص ظالمی حق شما را خورده باشد یا از دادن آن امتنا …

بیشتر بخوانید »

دعای برگشت مال از دست رفته و رفع تنگی روزی و گشایش روزی

دعای برگشت مال از دست رفته و رفع تنگی روزی و گشایش روزی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای برگشت مال از دست رفته و رفع تنگی روزی و گشایش روزی را قرار دادیم .دعای زیر از دعاهای قوی و قرآنی برای برگشت مال و پول برده شده و دزدیده شده و سرقت شده و مال گمشده و مفقود شده و همچنین رونق گرفتن …

بیشتر بخوانید »

دعای قرآنی گرفتن طلب از فرد طلبکار و پرداخت قرض و بدهی

دعای قرآنی گرفتن طلب از فرد طلبکار و پرداخت قرض و بدهی

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای قرآنی گرفتن طلب از فرد طلبکار و پرداخت قرض و بدهی را قرار دادیم . ذکر و دعای قوی و مجرب قرآنی برای پس گرفتن قرض و بدهی و طلب از افراد بدهکار و طلبکار و مقروض . اگر از شخصی طلبی دارید و نمی …

بیشتر بخوانید »

دعای مجرب برای مطالبه طلب و گرفتن طلب از افراد بدهکار

دعای مجرب برای مطالبه طلب و گرفتن طلب از افراد بدهکار

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com دعای مجرب برای مطالبه طلب و گرفتن طلب از افراد بدهکار را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای گرفتن پول و طلب قرض داده شده به دیگران . اگر به شخصی پول قرض داده اید و از او طلبکار هستید برای …

بیشتر بخوانید »

سوره افزایش محبت و احضار معشوق و بیقراری شخص از محبت شما

سوره افزایش محبت و احضار معشوق و بیقراری شخص از محبت شما

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com سوره افزایش محبت و احضار معشوق و بیقراری شخص از محبت شما را قرار دادیم . دعای و سوره قرآمی مجرب و قوی برای احضار مهر و محبت معشوق و زیاد شدن مهر و محبت بین شما و معشوق و جلب محبت و بیقراری از مهر …

بیشتر بخوانید »