انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان

انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان

انگشتر خاتم سلیمان - نگین عقیق خاتم سلیمان
انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان

تصویر انگشتر و نگین عقیق و آویز خاتم سلیمان

انگشتر خاتم سلیمان تمام نقره مستطاب
انگشتر خاتم سلیمان تمام نقره مستطاب

خاتم عظیم الشان سلیمان (انگشتر خاتم سلیمانی) :
در کتب فراوان و همچنین کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد علامه مرحوم نجفی ارومیه ای خواص مختلفه و عجیبی برای این خاتم عظیم الشان ذکر گردیده است :

خواص این خاتم بسیار است ، اما مختصر نمودیم تا خواننده و نویسنده را ملال نباشد از هزار خواص یکی نوشته نشده است و سی وهفت خاصیت دارد. برخی از این خواص به شرح ذیل است :
عزت و رفعت ، مقبول القولی و عزیز شدن نزد بزرگان، جلب دوستی و محبت ، آشتی و محبت میان زن و شوهر، بخت گشایی ، باطل السحر،ایمنی از سحر، دفع بلایا، دفع ترس ، فتح و گشایش کارها و مهمات ، مقبول الکلام و حکم شدن، تسخیر جمیع خلایق، بند آوردن گریه اطفال، ثروتمند شدن، دفع چشم زخم، فتح و گشایش شدید کسب و کار ، آزادی از زندان، سلامتی و حفظ در سفر، دفع جن و پری ….. از جمله خواص خاتم سلیمان است.

برای ثبت سفارش میتوانید با ما تماس بگیرید و یا با ارسال پیامک سفارش خود را اعلام فرمایید.

 

 

*****

انگشتر خاتم سلیمان – نگین عقیق خاتم سلیمان , انگشتر خاتم سلیمان تمام نقره , خاتم سلیمان نقره , حکاکی انگشتر خاتم سلیمانی , نقش انگشتر خاتم سلیمان ع , انگشتر عقیق سلیمانی , نقش انگشتر خاتم سلیمان نبی , انگشتر خاتم سلیمان , انگشتر عقیق خاتم سلیمانی , انگشتر عقیق یمانی خاتم سلیمان , عقیق خاتم سلیمان , انگشتر خاتم سلیمان عقیق نقره , انگشتر نقره خاتم سلیمان