بایگانی برچسب ها: جایگاه علم حروف و اعداد در علوم غریبه – دانش جفر

جایگاه علم حروف و اعداد در علوم غریبه – دانش جفر

جایگاه علم حروف و اعداد در علوم غریبه - دانش جفر

جایگاه علم حروف و اعداد در علوم غریبه – دانش جفر دراین پست از سایت ملکوتیها جایگاه علم حروف و اعداد در علوم غریبه – دانش جفر ر ا قرار داده ایم.شناخت حروف یکی از راه های بررسی در علم اعداد و جفر می باشد.در علوم غریبه به علم اعداد و حروف همان دانش جفر گفته می شود. جایگاه علم …

بیشتر بخوانید »