جهان

دعای سفر و سلامتی مسافر – سفر ایمن و بدون خطر

دعای سفر و سلامتی مسافر - سفر ایمن و بدون خطر

دعای سفر و سلامتی مسافر – سفر ایمن و بدون خطر   در این پست از سایت ملکوتیها دعای سفر و سلامتی مسافر – سفر ایمن و بدون خطر را قرار داده ایم.در اسلام برای همه فعالیت های زندگی دعا و دستورالعمل خاصی ذکر شده است که از جمله آنها می توان هنگام سفر رفتن باشد.برای سفر دعا و آداب …

بیشتر بخوانید »